Souhlas se zpracováním osobních údajů​

Společnost I-TEC Czech, spol. s r.o. provozuje webovou prezentaci www.itec-czech.cz. Pokud tento web navštívíte, automaticky ukládáme vybrané informace v protokolech serveru. I. Uděluji tímto souhlas společnosti I-TEC Czech, spol. s r.o., Rudná 30/3, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 27959, IČO: 26834634, DIČ: CZ 26834634 (dále jen „Správce“), aby v souladu s Nařízením zpracovávala osobní údaje, které jsem uvedl v kontaktním formuláři na webu www.itec-czech.cz. II. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let od data poskytnutí. III. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • Jméno a příjmení;
 • Kontaktní údaje (telefon, email, adresa bydliště);
 • Osobní data poskytnutá v kontaktním formuláři na webových stránkách;
 • Osobní data poskytnutá v dotazníku pro uchazeče o práci;
 • Osobní data poskytnutá v dokumentech k výběrovému řízení (životopis, certifikáty, reference)
IV. Osobní údaje poskytnuté ve webovém formuláři budou zpracovávány pro účely výběru vhodného uchazeče o práci a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Po uzavření výběrového řízení budou osobní údaje zpracovávány pro účely zařazení do databáze uchazečů o práci po dobu 2 let od data poskytnutí. V. Jsem srozuměn(a) se svým právem zejména:
 • Mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení);
 • Požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení);
 • Na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody (dle čl. 17 Nařízení);
 • Na omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 Nařízení;
 • Na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení;
 • Odvolat tento souhlas (dle čl. 7 odst. 3 Nařízení);
 • Vznést námitku proti zpracování (dle čl. 15 Nařízení)
VI. Sdílení informací Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým, pokud nedojde k jednomu z následujících případů: Z právních důvodů ​- můžeme poskytnout Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že sdílení je nutné pro: – dodržování zákonů nebo právních předpisů a projednání soudních řízení nebo vyřízení žádostí státní správy, – uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení, – ochrany před poškozením zdraví, majetku nebo zabezpečení společnosti I-TEC Czech, spol. s r.o., našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje právní předpis, – zjištění, zabránění nebo jiného postupu při obraně právních nároků společnosti I-TEC Czech, spol. s r.o. (např. proti podvodu), při technických potížích či bezpečnostních problémech. VII. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu včetně níže uvedeného poučení Uživatele pečlivě přečetl(a), obsahu rozumím a souhlasím s ním. Poučení Uživatele Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 • osobní údaje uživatele budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
 • důvodem poskytnutí osobních údajů uživatele Správci je poptávka po obchodní spolupráci, případně v případě uchazečů o zaměstnání pro zařazení do výběrového řízení na aktuálně vypsanou volnou pracovní pozici a zařazení do databáze uchazečů o pracovní místa u Správce po dobu 2 let;
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zaměstnance jiným než výše uvedeným třetím osobám.
Pokud něčemu ze zásad ochrany vašich osobních dat nerozumíte, kontaktujte nás prosím na adrese info@itec-czech.cz Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí.
I-TEC Czech