Veškeré materiály, tj. texty, obrázky, značky, údaje a další informace publikované na webových stránkách společnosti I-TEC Czech, spol. s r.o. podléhají ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, přičemž produkty a služby prezentované na těchto webových stránkách, resp. jejich vyobrazení, mohou být dále chráněny právy třetích osob, jako je například ochrana registrovaných obchodních známek. Webové stránky společnosti I-TEC Czech, spol. s r.o., resp. jakákoli část jejich obsahu nesmí být bez předchozího písemného svolení majitele autorských práv kopírována, rozšiřována, pozměňována nebo zpřístupňována třetím osobám pro komerční účely. Společnost I-TEC Czech, spol. s r.o. upozorňuje, že informace obsažené na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a ačkoliv tak činí s nejvyšší možnou pečlivostí, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby, a proto si společnost I-TEC Czech, spol. s r.o. vyhrazuje právo bez jakéhokoliv předchozího upozornění provádět jejich úpravy či změny a nenese žádnou zodpovědnost za bezchybnost a správnost tam obsažených informací a z toho titulu vzniklých přímých, nepřímých nebo jiných následných škod, včetně např. ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti, apod.
I-TEC Czech