Operativní leasing

Operativní leasing – jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení se předmět leasingu zpravidla vrací leasingové společnosti.

Čím je operativní leasing výhodný?

– šetří peníze, čas a starosti – umožňuje výhodně provozovat a řídit firemní vozový park vč. služeb za měsíční poplatek – pomůže optimalizovat chod firmy jak z pohledu daňového, tak i z pohledu cash flow – financování již od jednoho vozu s délkou smlouvy od 6 měsíců